+98 919 814 75 66 +98 21 77 153 087پمپ گریز از مرکز پمپیران پمپیرانپمپ سانتریفیوژ پمپیران

پمپ گریز از مركز افقی، با محفظه حلزونی، یك طبقه، پروانه یكسر آویز، موتور جدا،تك مكشه مركزی و از نظر ابعادی و عملكرد مطابق Din24255 می باشد. پروانه پمپ بالانس دینامیكی گردیده و محور به وسیله آببند مكانیكی و یا نوار گرافیتی آببندی می‌شود.
محور پمپ توسط بوش فولاد كروم نیكل قابل تعویض محافظت می گردد.
نیروهای شعاعی و محوری وارد بر محور پمپ توسط دو عدد بلبرینگ گریس كاری شده كه در یك طرف پروانه واقع شده‌اند تحمل می شود. در صورت درخواست مشتری روانكاری با روغن هم امكانپذیر می باشد.
این پمپ طوری طراحی شده‌ كه روتور و پایه یاتاقان آن به راحتی از طرف الكتروموتور بدون جدا كردن محفظه از سیستم لوله كشی قابل باز شدن می باشد.

موارد کاربرد پمپ گریز از مرکز پمپیران پمپیران

 • انتقال آب برای مصارف كشاورزی
 • انتقال آب برای مصارف شهری و صنعتی
 • انتقال آب آب گرم تأسیسات گرمایش و سرمایش

مشخصات کلی پمپ گریز از مرکز

 • قطر خروجی: 32 تا 300 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 5 تا 1800 متر مکعب در ساعت
 • ارتفاع: 5 تا 90 متر
 • درجه حرارت سیال با آب بندی: با نوار گرافیت از 50- تا110 درجه سانتیگراد و با آببند مكانیكی از 50- تا 140 درجه سانتیگراد
 • فشار تست: 16 بار

 

 

نرم افزار انتخاب پمپ مورد نیاز بوستر پمپ

با استفاده از نرم افزار فوق شما میتوانید ارتفاع و آبدهی مورد نظر خود را

بدست آورید و حتی پمپ پیشنهادی خود را انتخاب کنید

لیست قیمت پمپ گریز از مرکز پمپیران پمپیران

ردیف نام مشخصات  قیمت مصرف کننده  تصویر
1 پمپ گریز از مرکز پمپیران 32-160  ريال           4,769,475 پمپ سانتریفیوژ پمپیران
2 پمپ گریز از مرکز پمپیران 32-200  ريال           5,290,566
3 پمپ گریز از مرکز پمپیران 32-250  ريال           6,483,211
4 پمپ گریز از مرکز پمپیران 40-125  ريال           4,322,509
5 پمپ گریز از مرکز پمپیران 40-160  ريال           4,917,726
6 پمپ گریز از مرکز پمپیران 40-200  ريال           5,737,531
7 پمپ گریز از مرکز پمپیران 40-250  ريال           6,646,951
8 پمپ گریز از مرکز پمپیران 40-315  ريال           9,090,878
9 پمپ گریز از مرکز پمپیران 50-160  ريال           5,439,923
10 پمپ گریز از مرکز پمپیران 50-200  ريال           6,184,497
11 پمپ گریز از مرکز پمپیران 50-250  ريال           7,303,016
12 پمپ گریز از مرکز پمپیران 50-315  ريال           9,954,937
13 پمپ گریز از مرکز پمپیران 65-125  ريال           5,424,434
14 پمپ گریز از مرکز پمپیران 65-160  ريال           5,663,406
15 پمپ گریز از مرکز پمپیران 65-200  ريال           6,780,819
16 پمپ گریز از مرکز پمپیران  65-200چپ گرد  ريال           6,780,819
17 پمپ گریز از مرکز پمپیران 65-250  ريال           8,643,913
18 پمپ گریز از مرکز پمپیران 65-315  ريال        10,283,523
19 پمپ گریز از مرکز پمپیران 80-160  ريال           6,706,694
20 پمپ گریز از مرکز پمپیران 80-200  ريال           8,047,590
21 پمپ گریز از مرکز پمپیران 80-250  ريال        10,134,166
22 پمپ گریز از مرکز پمپیران 80-315  ريال        12,518,350
23 پمپ گریز از مرکز پمپیران 80-400  ريال        16,393,894
24 پمپ گریز از مرکز پمپیران 100-160  ريال           8,643,913
25 پمپ گریز از مرکز پمپیران 100-200  ريال           9,359,721
26 پمپ گریز از مرکز پمپیران 100-250  ريال        11,400,937
27 پمپ گریز از مرکز پمپیران 100-315  ريال        14,754,284
28 پمپ گریز از مرکز پمپیران 100-400  ريال        17,884,148
29 پمپ گریز از مرکز پمپیران 125-200  ريال        11,103,329
30 پمپ گریز از مرکز پمپیران 125-250  ريال        13,264,030
31 پمپ گریز از مرکز پمپیران 125-315  ريال        17,287,825
32 پمپ گریز از مرکز پمپیران 125-400  ريال        20,864,655
33 پمپ گریز از مرکز پمپیران 125-50/2  ريال        39,921,533
34 پمپ گریز از مرکز پمپیران 150-50  ريال        54,807,473
35 پمپ گریز از مرکز پمپیران 150-200  ريال        16,378,405
36 پمپ گریز از مرکز پمپیران 150-250  ريال        18,122,013
37 پمپ گریز از مرکز پمپیران 150-315  ريال        19,195,173
38 پمپ گریز از مرکز پمپیران 150-400  ريال        23,711,293
39 پمپ گریز از مرکز پمپیران 200-23  ريال        38,270,859
40 پمپ گریز از مرکز پمپیران 200-33  ريال        50,393,136
41 پمپ گریز از مرکز پمپیران 200-40  ريال        51,684,247
42 پمپ گریز از مرکز پمپیران 200-50  ريال        60,812,740
43 پمپ گریز از مرکز پمپیران 250-29  ريال        52,594,773
44 پمپ گریز از مرکز پمپیران 250-40  ريال        57,254,719
45 پمپ گریز از مرکز پمپیران 250-50  ريال        69,592,734
46 پمپ گریز از مرکز پمپیران 300-35  ريال        70,280,884
47 پمپ گریز از مرکز پمپیران 300-500  ريال      101,283,023
48 پمپ گلکش HDS 50-300  ريال        43,069,099
49 پمپ گلکش HDS 150-300  ريال        51,786,031
50 پمپ گلکش HDS 80-300  ريال        47,376,120

 کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران و دریافت فایلهای راهنما

 

پمپ فشار قوی پمپیرانپمپ فشار قوی پمپیران

پمپ افقی گریز از مركز فشارقوی با پروانه‌های بین یاتاقانی، موتور جدا، چند طبقه با محفظه ‌های شعاعی (برش قائم) می باشد. هر طبقه توسط اورینگ یا واشر كاغذی آب‌بندی می شود.
طبقات بوسیله پیچ بست طبقات به همدیگر بسته می‌شوند. پایه‌های نگهدارنده پمپ به صورت یكپارچه با محفظه مكش و رانش ریخته‌گری شده‌اند. نیروهای شعاعی و محوری وارد بر محور پمپ توسط دو عدد بلبرینگ گریس كاری شده كه در دو طرف پروانه‌ها واقع شده‌اند، تحمل می شود.

موارد کاربرد پمپ فشار قوی پمپیران

 • تهیه آب شهرها
 • پمپاژ آبهای مصارف صنعتی
 • كارهای مربوط به بوستر پمپ آبرسانی
 • به عنوان بوستر پمپ آبرسانی و بوستر پمپ آتشنشانی
 • مصارف آبیاری بارانی
 • به عنوان پمپ تغذیه دیگ بخار
 • پمپاژ آب كندانس شده
 • پمپاژ آب گرم و سرد تأسیسات صنعتی و مصارف بوستر پمپ آتشنشانی

مشخصات کلی پمپهای فشار قوی

 • قطر خروجی: 32 تا 200 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 2 تا 950 متر مكعب در ساعت
 • ارتفاع: تا 310 متر
 • درجه حرارت سیالات: با نوار گرافیت از 10- تا 110 درجه سانتیگراد
 • در آب بندی: با آب بند مكانیكی از 0/1 تا 140 درجه سانتیگراد
 • فشار تست: تا 40بار

 

 

لیست قیمت پمپ فشار قوی پمپیران پمپ طبقاتی
ردیف نام مشخصات  قیمت مصرف کننده  تصویر
1  پمپ فشار قوی  پمپیران 32.1  ريال     9,276,745 پمپ فشار قوی پمپیران
2  پمپ فشار قوی  پمپیران 32.2  ريال    10,522,495
3  پمپ فشار قوی  پمپیران 32.3  ريال    11,823,562
4   پمپ فشار قوی  پمپیران
32.4  ريال    13,187,692
5   پمپ فشار قوی  پمپیران 32.5  ريال    14,606,033
6  پمپ فشار قوی  پمپیران 32.6  ريال    16,088,542
7  پمپ فشار قوی  پمپیران 32.7  ريال    17,626,368
8  پمپ فشار قوی   32.8  ريال    19,217,300
9  پمپ فشار قوی   32.9  ريال    20,872,399
10  پمپ فشار قوی  پمپیران 32.10  ريال    22,582,816
11  پمپ فشار قوی  پمپیران 
32.11  ريال    24,356,295
12  پمپ فشار قوی  پمپیران 32.12  ريال    26,183,985
13  پمپ فشار قوی  پمپیران 32.13  ريال    28,011,676
14  پمپ فشار قوی  پمپیران 32.14  ريال    29,958,852
15  پمپ فشار قوی  پمپیران 32.15  ريال    31,906,028
16  پمپ فشار قوی  پمپیران 32.16  ريال    33,854,310
17  پمپ فشار قوی  پمپیران 32.17  ريال    35,808,124
18  پمپ فشار قوی  پمپیران 40.1  ريال    10,446,157
19  پمپ فشار قوی  پمپیران 40.2  ريال    11,814,712
20  پمپ فشار قوی  پمپیران 40.3  ريال    13,408,962
21  پمپ فشار قوی  پمپیران 40.4  ريال    14,725,519
22  پمپ فشار قوی  پمپیران 40.5  ريال    16,284,366
23  پمپ فشار قوی   40.6  ريال    17,912,913
24  پمپ فشار قوی   40.7  ريال    19,601,203
25  پمپ فشار قوی   40.8  ريال    21,351,449
26  پمپ فشار قوی   40.9  ريال    23,170,288
27  پمپ فشار قوی   40.10  ريال    25,058,828
28  پمپ فشار قوی   40.11  ريال    27,024,811
29  پمپ فشار قوی   40.12  ريال    29,038,368
30  پمپ فشار قوی   40.13  ريال    31,051,925
31  پمپ فشار قوی   40.14  ريال    33,079,865
32  پمپ فشار قوی   40.15  ريال    35,114,443
33  پمپ فشار قوی   40.16  ريال    37,158,977
34  پمپ فشار قوی   50.1  ريال    12,885,658
35  پمپ فشار قوی   50.2  ريال    14,563,991
36  پمپ فشار قوی   50.3  ريال    16,533,294
37  پمپ فشار قوی   50.4  ريال    18,139,715
38  پمپ فشار قوی   50.5  ريال    19,418,655
39  پمپ فشار قوی   50.6  ريال    21,234,176
40  پمپ فشار قوی   50.7  ريال    23,121,609
41  پمپ فشار قوی   50.8  ريال    25,080,955
42  پمپ فشار قوی   50.9  ريال    27,113,319
43  پمپ فشار قوی   50.10  ريال    29,218,704
44  پمپ فشار قوی   50.11  ريال    31,442,467
45  پمپ فشار قوی   50.12  ريال    33,755,845
46  پمپ فشار قوی   50.13  ريال    36,161,050
47  پمپ فشار قوی   50.14  ريال    38,655,869
48  پمپ فشار قوی   65.1  ريال    14,188,939
49  پمپ فشار قوی   65.2  ريال    16,375,086
50  پمپ فشار قوی   65.3  ريال    18,733,825
51  پمپ فشار قوی   65.4  ريال    21,068,223
52  پمپ فشار قوی   65.5  ريال    23,865,076
53  پمپ فشار قوی   65.6  ريال    26,422,957
54  پمپ فشار قوی   65.7  ريال    28,831,481
55  پمپ فشار قوی   65.8  ريال    31,636,078
56  پمپ فشار قوی   65.9  ريال    34,564,587
57  پمپ فشار قوی   65.10  ريال    37,576,071
58  پمپ فشار قوی   65.11  ريال    40,693,766
59  پمپ فشار قوی   80.1  ريال    21,160,050
60  پمپ فشار قوی   80.2  ريال    24,615,181
61  پمپ فشار قوی   80.3  ريال    28,229,627
62  پمپ فشار قوی   80.4  ريال    32,045,428
63  پمپ فشار قوی   80.5  ريال    36,012,799
64  پمپ فشار قوی   80.6  ريال    40,105,188
65  پمپ فشار قوی   80.7  ريال    44,374,592
66  پمپ فشار قوی   80.8  ريال    48,878,543
67  پمپ فشار قوی   80.9  ريال    53,659,081
68  پمپ فشار قوی   80.10  ريال    58,782,588
69  پمپ فشار قوی   100.1  ريال    26,266,962
70  پمپ فشار قوی   100.2  ريال    31,892,751
71  پمپ فشار قوی   100.3  ريال    36,213,048
72  پمپ فشار قوی   100.4  ريال    41,212,644
73  پمپ فشار قوی   100.5  ريال    46,647,035
74  پمپ فشار قوی   100.6  ريال    52,308,228
75  پمپ فشار قوی   100.7  ريال    58,196,223
76  پمپ فشار قوی   100.8  ريال    64,309,913
77  پمپ فشار قوی   125.1  ريال    38,042,951
78  پمپ فشار قوی   125.2  ريال    46,383,724
79  پمپ فشار قوی   125.3  ريال    51,947,558
80  پمپ فشار قوی   125.4  ريال    59,384,443
81  پمپ فشار قوی   125.5  ريال    67,145,488
82  پمپ فشار قوی   125.6  ريال    75,229,587
83  پمپ فشار قوی   150.1  ريال    56,646,226
84  پمپ فشار قوی   150.2  ريال    66,940,813
85  پمپ فشار قوی   150.3  ريال    77,725,513
86  پمپ فشار قوی   150.4  ريال    88,999,219
87  پمپ فشار قوی   150.5  ريال  100,765,252
88  پمپ فشار قوی   150.6  ريال  166,428,231

 

 

منحنی همپوشانی پمپ فشار قوی و دریافت فایلهای راهنما

 

پمپ روغن داغ پمپیرانپمپ روغن داغ

ساخمان این پمپ بصورت افقی یک طبقه و یک مکشه گریز از مرکزبا محفظه حلزونی می باشد.ابعاد اصلی و مشخصات کاری پمپ مطابق استاندارد (DIN24255(EN 733 می باشد.پروانه پمپ از نظر هیدرولیکی بالانس بوده و بصورت یکسر آویز نصب می شود. محفظه حلزونی از نوع پایه دار بوده و محفظه یاتاقان بدون پایه می باشد.

موارد کاربرد پمپ روغن داغ پمپیران

این پمپ از نوع گریز از مرکز با طرح مخصوص بوده و برای پمپاژ و گردش روغن داغ تا دمای 300◦ C در صنایع مختلف از جمله موارد زیر کاربرد دارد.

 • صنایع شیمیایی و دارویی
 • صنایع غذایی
 • صنایع پلاستیک
 • صنایع نساجی و چرم و کاغذ
 • صنایع رنگ
 • صنایع الکتریکی و فولاد

 

لیست قیمت پمپ روغن داغ پمپیران
ردیف  مدل پمپ روغن داغ
 قیمت   تصویر پمپ روغن داغ
1 پمپیران 32/200  ريال                            25,953,718 پمپ روغن داغ
2 32/250 پمپیران   ريال                            29,751,823
3 40/250 پمپیران     ريال                            31,745,552
4 50/200 پمپیران  ريال                            28,485,788
5 50/250  ريال                            33,043,514
6

65/200

پمپیران

 ريال                            32,283,893
7

65/250

پمپیران

 ريال                            41,463,197
8

80/200

پمپیران

 ريال                            38,614,068
9

80/250

پمپیران

 ريال                            44,036,000
10

100/200

پمپیران

 ريال                            41,283,750
11 100/250 پمپیران  ريال                            47,338,700

 

 مشخصات کلی پمپ روغن داغ

 • درجه حرارت سیال: تا 300 درجه سانتیگراد
 • آب بندی محور پمپ: آب بندی محور این پمپ از دو بخش تشکیل شده است. در محفظه آب بندی پمپ که بر روی سرپوش محفظه قرار دارد، برای آب بندی محور از نوار گرافیتی نسوز استفاده شده است و در انتهای محفظه یاتاقان نیز آب بند مکانیکی نصب می گردد.

 ارتباط با ما

جهت ارتباط با ما میتوانید از راه های زیر استفاده نمایید

    

آدرس فروشگاه ۱

خیابان سعدی پاساژ سعدی جدید ‍‍‍پلاک 17

شماره تماس - ۳ خط ویژه

+98 21 771 530 87

شماره همراه

+98 9198147566

Your message has been sent. Thank you!