خازن الکتروموتور

فروش خازم الکتروموتور های تک فاز به صورت عمده

لیست قیمت خازن الکترو موتور ها به زودی افزوده خواهد شد

تمامی خازن الکتروموتور ها با کیفیت عالی بوده و کشور سازنده چین می باشد

لیست خازن کابلی
توضیحات

قیمت

رنچ خازن

نوع

خازن کابلی و خازن فیشی

7950

108-130

خازن کابلی

3200

138-182

خازن کابلی

4200

200-250

خازن کابلی

4400

250-300

خازن کابلی

4650

300-400

خازن کابلی

4700

300

خازن کابلی

3600

200

خازن کابلی

برای اطلاع از سایر سایزها با فروشگاه تماس بگیرید