+98 919 814 75 66 +98 21 77 153 087


دستور العمل سرويس و نگهداري الكتروموتور

  • 1- بطور متوسط هر 250 ساعت كار بايد وضعيت گريس بلبرينگ بررسي گردد و در صورت كمبود آن به وسيله گريس پمپ به آنها گريس زده شود. (گريس مخصوص)
  • 2- در صورتي كه بلبرينگ ها گرم شوند يكي از اشكالات زير وجود دارد كه بايد سريعا بر طرف گردد:

الف) گریس بيش از حد زده شده است ، پس بايد با باز كردن محل خروج گريس در زمان كار گريس اضافي تخليه شود.

ب) گريس بلبرينگ ها كافي نيست.

ج) درجه گريس مناسب نيست حتما از گريس دور بالا ( High speed ) و مشابه آن استفاده شود.

د) مواد خارجي وارد بلبرينگ ها و يا گريس شده است.

ه) بلبرينگ ها تراز  نيست.

و) سيستم كوپلينگ بخوبي كار نمي كند.

ز) بار الكتروموتور روي سه فاز نامتعادل است.

ح) در روتور خش پيدا شده و يا ناهم محوري موتور و كمپرسور وجود دارد.

3- در صورتي كه الكتروموتور صداي غير عادي داشت، يكي از عوامل زير وجود دارد:

الف) شل شدن پيچ هاي نگه دارنده بلبرينگ ها و ياتاقانها

ب) بهم خوردن فاصله هوایی(  AIR GAP) الكتروموتور

ج) شل شدن بالش روتور و استاتور

د) شل شدن پيچ هاي پايه

ه) شل شدن پيچ هاي كوپلينگ

و) دو فاز شدن الكتروموتور

4- در مورد الكتروموتور كه با تسمه كمپرسور را به حركت در مي آورند به سفتي و يا شل بودن تسمه ها توجه گردد.

5- اصولا بعد از هر 2000 ساعت كاركرد مي بايست صداي بلبرينگ هاي الكتروموتور بطور دقيق كنترل شود.

•v    زمان سرويس الكتروموتور به عوامل زير بستگي دارد.

الف) رطوبت محيط

ب) دماي محيط كار و جابجايي هواي گرم با هواي خنك

ج) گرد و خاك محيط كار

د) نوسانات ولتاژ در خط

ه) مدت زمان بهره برداري از ماشين در 24 ساعت

و) تعداد دفعات قطع و وصل تغذيه الكتريكي الكتروموتور

 

 

ارتباط با ما

جهت ارتباط با ما میتوانید از راه های زیر استفاده نمایید

    

آدرس فروشگاه ۱

خیابان سعدی پاساژ سعدی جدید ‍‍‍پلاک 17

شماره تماس - ۳ خط ویژه

+98 21 771 530 87

شماره همراه

+98 9198147566

Your message has been sent. Thank you!