+98 919 814 75 66 +98 21 77 153 087


مشکلات منبع فشار وسوراخ شدن تویپ

عمر تیوپ ها را نمی توان در زمان خاصی مشخص کرد.زیرا خرابی تیوپ ها به عوامل زیادی بستگی دارد

مهمترین علت خرابی هم خرید منبع بی کیفیت است و یا  حجم منبع برای ساختمان و مصرف روزانه کم است

منبع انبساط نیز باید به مانند پمپ آب با دقت انتخاب شده و متناسب با ساختمان حجم آنها تعیین شود.پس زمان خرابی یک تیوپ بستگی تمام به مصرف ساختمان ونگهداری درست ان دارد

هرچقدر مصرف کمتر باشد تیوپ کمتر باز و بسته شده و دیرتر خراب می شود.پس اگر مخزن فشار شما برای ساختمانتان به اندازه کافی بزرگ نباشد تویپ بیش از حد باز و بسته شده و زود  سوراخ می شود  ولی امکان ندارد از کم باد شدن منبع های تحت فشار جلوگیری کرد ولی می توان با سرویس به موقع  آنرا به حداقل رسانید با این کار عمر تویپ زیاد می شود

پس ابتدا می بایست حداقل و حداکثر مصرف ساختمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس اقدام به خرید پمپ و منبع کنید و تیوپ منبع فشار نیز نپوسیده باشد

ارتباط با ما

جهت ارتباط با ما میتوانید از راه های زیر استفاده نمایید

    

آدرس فروشگاه ۱

خیابان سعدی پاساژ سعدی جدید ‍‍‍پلاک 17

شماره تماس - ۳ خط ویژه

+98 21 771 530 87

شماره همراه

+98 9198147566

Your message has been sent. Thank you!