+98 919 814 75 66 +98 21 77 153 087


 

خرید پمپ اب خانگی : فاکتورها وشرایط برای انتخاب

 1: قبل از خرید پمپ اب خانگی تعداد طبقات ساختمان و تعداد واحدها و مساحت هر واحد مسکونی رامحاسبه و بررسی شود .

2: سیستم تاسیسات فنی اب ساختمان و روش لوله کشی اب باید قبل از خرید پمپ اب خانگی بررسی شود. 

3: قطر لوله های ساختمان و انشعابات فرعی بررسی شود .

4:روش ورود اب اصلی ساختمان به پمپ اب باید مشخص شود .(مستقیم از انشعاب اصلی – منبع اب وانشعاب اصلی – فقط منبع اب )

راهنمای خرید پمپ اب خانگی 

    (کلید مکانیکی + منبع فشار 24 لیتری)  یا (کلید اتوماتیک دیجیتال ) حداقل ابدهی 2.4 m3/h حداقل قدرت hp.5  اسب 1 طبقه  1واحدی 
    (کلید مکانیکی + منبع فشار 24 لیتری)  یا (کلید اتوماتیک دیجیتال) حداقل ابدهی 2.4 m3/h حداقل قدرت 5.hp  اسب

1 طبقه  2واحدی 

    (کلید مکانیکی + منبع فشار 24 لیتری)  یا (کلید اتوماتیک دیجیتال) حداقل ابدهی 3.0 m3/h حداقل قدرت 75.hp  اسب 2 طبقه  1واحدی 
    کلید مکانیکی + منبع فشار 60- 50 لیتری حداقل ابدهی 3.6 m3/h حداقل قدرت 1.0hp  اسب 2 طبقه  2واحدی 
    کلید مکانیکی + منبع فشار 60 لیتری حداقل ابدهی 3.6 m3/h حداقل قدرت 1.0hp  اسب 3 طبقه  1واحدی 
    کلید مکانیکی + منبع فشار 80 لیتری حداقل ابدهی 6.3 m3/h حداقل قدرت 1.0hp  اسب 3 طبقه  2واحدی 
    کلید مکانیکی + منبع فشار 80 لیتری حداقل ابدهی 6.3 m3/h حداقل قدرت 1.0hp  اسب 4 طبقه  1واحدی 
    کلید مکانیکی + منبع فشار 100 لیتری حداقل ابدهی 7.2 m3/h حداقل قدرت 1.5hp  اسب 4 طبقه  2واحدی 
    کلید مکانیکی + منبع فشار 100 لیتری حداقل ابدهی 7.2 m3/h حداقل قدرت 1.5hp  اسب 5 طبقه  1واحدی 
    کلید مکانیکی + منبع فشار 150 لیتری حداقل ابدهی 8.4 m3/h حداقل قدرت 2.0hp  اسب 5 طبقه  2واحدی 

 

 

 چرا ما برای واحد های بیشتر مخزن های بزرگتری می گذاریم ؟

یا می خواهیم فشار آب بیشتری داشته باشیم ؟  خیر.

مخزن فشار به هیچ عنوان در فشار آب تاثیر ندارد. بلکه پمپ اب هست که فشار آب را تامین می کند.

مخزن انبساط تنها برای ذخیره مقدار آبی می باشد که به پمپ استراحت میدهد و از مصرف برق بیش از حد پمپ جلوگیری می نماید همچنین باعث تنظیم گام های روشن و خاموش شدن اتوماتیک میشود .

هرچقدر مخزن انبساط بزرگتر بود  پمپ شما ذخیره آب بیشتری دارد پس دیرتر روشن میشود و همچنین عمر مخزن انبساط بیشتر میشود .پس به هیچ عنوان مخزن انبساط دخالتی در فشار آب ندارد.

شما اگر مخزن انبساط 24 لیتری را برای چندین واحد به صورت مشترک استفاده کنید ماهي یکبار میترکد و شما را کلافه می نماید!! پس باید همیشه نسبت به ساختمان  مخزن استاندارد تهیه کنید.

آیا مخزن فشار قدرت پمپ اب را کم میکند ؟خیر.

شاید به شما گفته باشند که بجای مخزن انبساط , اتوماتیک دیجیتال بگذارید زیرا مخزن انبساط زور پمپ را کم میکند و فشار آب شما در نهایت ضعیف است.

علم فیزیک این گفته را رد می نماید.

در این سیستم شما یا شیر آب باز دارید یا ندارید! اگر شیر آب باز باشد پمپ بنا بر علم فزیک انرژی خود را که همان فشار آب را به طرف شیر هدایت می نماید نه به طرف مخزن انبساط که مقاومت دارد در برابر ورود آب .

بعلت وجود باد در پشت تیوپ فشاری که پمپ باید آب را وارد مخزن کند بیشتر از فشاری هست که باید سمت شیر خروجی برود پس آب ابتدا به سمت شیر میرود و از وارد شدن به مخزن امتناع می نماید.

پس شما اگر شیر را باز کنید پمپ ابتدا شیر را تامین می نماید و اگر فشار اضافه ای بود آنرا درون مخزن انبساط ذخیره می نماید.

پس هیچ فرقی برای پمپ نمی نماید که سیستم اتوماتیک آن دیجیتال هست و یا مکانیکی.

اگر در بعضی موارد مشاهده میشود که فشار آب سیستم دیجیتالی زیادتر میباشد بخاطر این هست که ماهیت اتوماتیک دیجیتال اینست که تمام فشار پمپ را به درون لوله هدایت کند که برای وسایل مرتبط با آب بسیار مضر است.

اما فشار پمپ های دارای مخزن انبساط قابل تنظیم میباشد و هیچوقت بر روی آخرین حد تنظیم نمی کنند مگر در بعضی موارد.

 نحوه عملکرد مخزن انبساط چیست ؟

روش کار یک مخزن انبساط به شکلی است که در عکس  میبینید .

 


مخزن انبساط

آب با فشار پمپ در درون تیوپی که در داخل مخزن هست ذخیره گشته و آماده میباشد تا زمانی که شیر آب را شما باز کنید.

با توجه به حجم مخزن تان و همچنین نوع تنظیم اتوماتیک,  5 الی 10 لیتر آب(برای مخزن های 24لیتری) اولیه را مخزن انبساط تامین می نماید.

اگر باز هم شما شیر را باز بگذارید آنوقت اتوماتیک دستور میدهد به پمپ تا روشن شود و مابقی آب شما و همچنین آب مصرف شده مخزن انبساط را تامین کند.

پمپ آنقدر روشن می ماند تا مخزن انبساط پر شود و فشار درون شبکه به حد تایین شده برسد.سپس اتوماتیک دستور خاموش شدن پمپ را خواهد داد.

چرا وقتی شیر باز می باشد باز هم پمپ اب خاموش می شود؟

زیرا اب درون منبع فشار را مصرف می کند.

 

 

خريد مخزن فشار اب اصفهان خريد مخزن فشار اصفهان خريد منبع تحت فشار خريد منبع تحت فشار اب اصفهان خريد منبع دیافراگمی اصفهان خريد منبع فشار اب اصفهان خريد منبع فشار اصفهان خريد منبع فشار پمپ اب اصفهان فروش مخزن فشار اب اصفهان فروش مخزن فشار پمپ اب اصفهان فروش منبع انبساط اب فروش منبع انبساط اصفهان فروش منبع تحت فشار اب اصفهان خريد مخزن فشار اب اصفهان خريد مخزن فشار اصفهان خريد منبع تحت فشار خريد منبع تحت فشار اب اصفهان خريد منبع دیافراگمی اصفهان خريد منبع فشار اب اصفهان خريد منبع فشار اصفهان خريد منبع فشار پمپ اب اصفهان فروش مخزن فشار اب اصفهان فروش مخزن فشار پمپ اب اصفهان فروش منبع انبساط اب فروش منبع انبساط اصفهان فروش منبع تحت فشار اب اصفهان خرید پمپ اب خانگی خرید پمپ اب خانگی

 

ارتباط با ما

جهت ارتباط با ما میتوانید از راه های زیر استفاده نمایید

    

آدرس فروشگاه ۱

خیابان سعدی پاساژ سعدی جدید ‍‍‍پلاک 17

شماره تماس - ۳ خط ویژه

+98 21 771 530 87

شماره همراه

+98 9198147566

Your message has been sent. Thank you!