+98 919 814 75 66 +98 21 77 153 087


 (سایز اندازه و ابعاد الکتروموتور تکفاز psi)(mm)
(B3)Frane with feet and endshield with flange
(B35)Frane with feet and endshield with flange(with plain holes)
(B5)Frane without feet and endshield with flange(with plain holes)
Frame 
Seze
Flan
-ge No
Poies Mounting dimensions(mm) Flange
-holes.
Overall dimensions(mm)
A A/2 B C D E F G H K M N P R S T AB AC AD HD HF L
80M FF165 2,4 125 62.5 100 50 19 40 6 15.5 80 10 165 130 200 0 12.5 3.5 4 165 220 150 210 210 355
90S 140 70 56 24 50 8 20 90 180 240 160 250 250 380
90L 125 405
100L FF215 160 80 140 63 28 60 24 100 12 215 180 250 15 4 205 260 180 265 265 455
112M 190 95 70 112 245 280 190 285 285 475
132S FF265 216 108 89 38 80 10 33 132 265 230 300 280 300 335 335 550
132M 178 596
Note: R is the distance from the flange mounting-plane to the shatf-extension shoulder.


YC TECHNICAL DATA(220V 50Hz)
TYPE Rated Output Current(A) Power Factor Eff(%) Speed(r/min) Ist(A) Tst/TN Tmax/TN
KW Hp
YC711-2 0.18 1/4 2.3 0.72 60 2800 12 3 1.8
YC712-2 0.25 1/3 2.9 0.74 64 15
YC801-2 0.37 1/2 3.77 0.77 65 21 2.8
YC802-2 0.55 3/4 5.19 0.79 68 29
YC90S-2 0.75 1 6.4 0.82 70 37 2.5
YC90L1-2 1.1 1.5 8.47 0.82 72 80
YC90L2-2 1.5 2 11.3 0.81 74 80
YC100L1-2 1.5 2 11.3 0.81 74 80
YC100L2-2 2.2 3 16.5 0.81 75 120 2
YC112M-2 3 4 21.9 0.82 76 150
YC132S-2 3.7 5 26.6 0.82 77 175
YC711-4 0.12 1/6 1.88 0.58 50 1400 9 3
YC712-4 0.18 1/4 2.49 0.62 53 12 2.8
YC801-4 0.25 1/3 3.11 0.63 58 15
YC802-4 0.37 1/2 4.24 0.64 62 21 2.5
YC90S-4 0.55 3/4 5.49 0.69 66 29
YC90L1-4 0.75 1 6.87 0.73 68 37
YC90L2-4 1.1 1.5 9.52 0.74 71 80
YC100L1-4 1.1 1.5 9.52 0.74 71 80
YC100L2-4 1.5 2 12.5 0.75 73 50
YC112M-4 2.2 3 17.8 0.76 74 120 2.2
YC132S-4 3 4 23.6 0.77 75 150
YC132M-4 3.7 5 28 0.79 76 175

 

ارتباط با ما

جهت ارتباط با ما میتوانید از راه های زیر استفاده نمایید

    

آدرس فروشگاه ۱

خیابان سعدی پاساژ سعدی جدید ‍‍‍پلاک 17

شماره تماس - ۳ خط ویژه

+98 21 771 530 87

شماره همراه

+98 9198147566

Your message has been sent. Thank you!